Pociągi ekspresowe - Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Poznań Bilety kolejowe - Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Anglia

ZWROT BILETU

Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu kolejowego zakupionego w serwisie EuroPodróże przed terminem wyjazdu.

 • Zwrotu można dokonać do 15 min przed odjazdem. Anulacja biletu wiąże się z potrąceniem opłaty naliczanej przez Przewoźnika (w wysokości 15% ceny biletu) oraz opłaty pobieranej przez serwis EuroPodróże.
 • Bilet zagraniczny: Zwrot biletu kolejowego zagranicznego wiąże się z potrąceniem opłaty naliczanej przez Przewoźnika (jej wysokość zależy od rodzaju biletu, taryfy i Przewoźnika) oraz opłaty pobieranej przez serwis EuroPodróże.

W przypadku biletów papierowych zwrot jest możliwy tylko po fizycznym przesłaniu biletów na adres siedziby serwisu EuroPodróże. Bilet powinien być dostarczony przed upływem terminu, w którym można dokonać zwrotu.

Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet jest przesyłana tym samym kanałem, którym dokonał płatności za bilet, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez EuroPodróże kwoty od Przewoźnika.

WYMIANA BILETU

Użytkownik ma prawo dokonać wymiany biletu przed datą wyjazdu pociągu.

 • Wymiany można dokonać do 15 min przed odjazdem, w obrębie takich parametrów jak: data, godzina, typ zniżki (wymiar ulgi).​ ​Nowy bilet musi być powiązany z pierwotną relacją przejazdu i nie może różnić się w zakresie: liczby osób, stacji wyjazdu, imienia i nazwiska podróżnego.
 • Bilet zagraniczny: Wymiany można dokonać w zależności od warunków określonych przez konkretnych Przewoźników.

W przypadku wymiany biletu, serwis EuroPodróże pobiera bezzwrotną opłatę w wysokości 10% ceny wymienianego biletu jednak w kwocie nie mniejszej niż 5 zł.

ZWROT I WYMIANA BILETÓW
Wybierz, co chcesz zrobić z biletem:
 1. Na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia anulacji biletu.
 2. Po wysłaniu zgłoszenia należy sprawdzić pocztę i kliknąć w przycisk POTWIERDZAM ANULACJĘ w otrzymanej wiadomości.
 3. Uwaga! Adres e-mail i numer telefonu powinny być identyczne z podanymi podczas procesu rezerwacji/zakupu.
  W przypadku rozbieżności zwrot biletu może nie zostać zrealizowany.
 1. Na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia wymiany biletu.
 2. Po wysłaniu zgłoszenia należy sprawdzić pocztę i kliknąć w przycisk POTWIERDZAM WYMIANĘ w otrzymanej wiadomości.
 3. Uwaga! Adres e-mail i numer telefonu powinny być identyczne z podanymi podczas procesu rezerwacji/zakupu.
  W przypadku rozbieżności wymiana biletu może nie zostać zrealizowany.

Wczytywanie danych
proszę czekać...

Trwa wyszukiwanie danych. Może to potrwać kilka chwil.